Inschrijving Vrijwilligers 2023

Misty Fields 2023

Meld je hier aan om je in te schrijven als vrijwilliger voor Misty Fields 2023. Geef aan welke diensten je wilt draaien. MAS stagiaires mogen het andere formulier gebruiken.

Persoonlijke gegevens
Dag, maand, jaar
Voorkeursteams *

Hoewel de organisatie haar best zal doen om je in te delen in je team(s) naar keuze, is dit altijd onder voorbehoud en kan de organisatie hiervan afwijken indien zij dit wenselijk acht. Dit zal altijd in overeenstemming met jou gebeuren.