Inschrijving MAS Stagaires

Misty Fields 2024

MAS stagiaires kunnen zich hier aanmelden. Geef aan met wie je graag samenwerkt en wat je wil doen. (Bij de entree staan of achter een bar staan).

Persoonlijke gegevens
Dag, maand, jaar
Voorkeursteams *

Hoewel de organisatie haar best zal doen om je in te delen in je team(s) naar keuze, is dit altijd onder voorbehoud en kan de organisatie hiervan afwijken indien zij dit wenselijk acht. Dit zal altijd in overeenstemming met jou gebeuren.